Keramzyt

Jesteś na stronie:

 

Keramzyt - to lekkie kruszywo budowlane, wypalane z gliny ilastej w temperaturze ok. 1100 – 1200°C. Nie emituje szkodliwych związków. Pod względem promieniotwórczości jest zaliczany do najbezpieczniejszych materiałów budowlanych. Surowcem do produkcji, są gliny pęczniejące, naturalnie występujące w przyrodzie, które to po wstępnym rozdrobnieniu i uplastycznieniu, kieruje się do pieców obrotowych. Uzyskane kruszywo jest materiałem niepalnym, obojętnym chemicznie, odpornym na wodę, działanie pleśni, grzybów i gryzoni.  Badania radiestetów dowodzą, że chroni on takżeprzed promieniowaniem tzw. cieków wodnych.

 

Keramzyt w budownictwie:

Stosowany z sukcesami od początku XX wieku! Naturalne cechy keramzytu, czynia z niego doskonaly material do produkcji wielu elementów wykorzystywanych w budownictwie.

Wspaniałe właściwości kruszywa, pozwalają na płynne regulowanie temperatury wnętrz pomieszczeń budynku, chronią budynki przed nagłymi zmianami temperatur, zarówno w okresie zimowym jak i letnim. Struktura keramzytu wykazuje doskonałą izolacyjność akustyczną ścian, gwarantuje perfekcyjne zabezpieczenie przed hałasem zewnętrznym. Dzieki swoim unikalnym cechom, keramzyt używany jest do produkcji materiałów budowlanych takich jak: lekkie betony, zaprawy ciepłochronne, wyroby pustaków ściennych i stropowych oraz innych elementów wielko i drobnowymiarowych (prefabrykowane domy keramzytowe), i wykonywania drenaży.

 

Keramzyt w ogrodnictwie:

Trwały, lekki, porowaty i obojętny chemicznie materiał, majacy zastosowanie w charakterze elementu szkieletowego podłoża. W zależności od wypełniacza (piasek, glina, torf, gleba i molcze o różnych kwasowościach) podłoże takie może służyć w uprawach szklarniowych, tunelach foliowych lub na wydzielonych, intensywnie uprawianych i nawożonych przydomowych grządkach. Po zmieszaniu z innymi kompozytami np. kompostem, keramzyt jest szczególnie przydatny we wszystkich uprawach i pracach ogrodniczych oraz hodowlanych, w których potrzebny jest higieniczny i sprawnie działający drenaż.

 
 

Dostępne produkty i frakcjonowanie keramzytu:

1-4 / keramzyt budowlany

4-8 / keramzyt budowlany

8-16 / keramzyt budowlany

4-8 / keramzyt ogrodniczy

8-16 / keramzyt ogrodniczy

2-4 / (keramzyt kruszony) posypka zimowa

2-4 / (keramzyt kruszony) dodatek do substratów

Dostępne opakowania:

worki plastikowe od 5 do 50 litrów

big bagi 1 m³

luz – auto silos